Zur Navigation springen Zum Inhalt springen Zu Kalendereinträgen springen
smac Logo
Language:
Archiv | 31.03. – 20.08.2017

Báu vật khảo cổ học Việt Nam

Việt Nam – đất nước nằm bên bờ biển Đông Nam Á có một lịch sử lâu dài và nhiều thăng trầm. Những quyền trượng xa hoa bằng ngọc, các sinh vật huyền thoại bí ẩn bằng gốm sành và các trống đồng khổng lồ là những chứng tích về hơn 30 000 năm lịch sử văn hoá.
Nhiều tri thức về quá khứ của Việt Nam sở dĩ có được là nhờ các phát hiện của các nhà khảo cổ học Việt Nam và cả các nhà khảo cổ học Đức trong 60 năm qua. Những hiện vật tiêu biểu từ các hoạt động khai quật này đang chờ đợi bạn đến để tham dự một chuyến hành trình đầy lý thú trở về quá khứ.

Báu vật khảo cổ học Việt Nam là triển lãm đầu tiên về khảo cổ học và lịch sử Việt Nam ở Đức. Phần lớn trong số 400 hiện vật triển lãm chưa bao giờ rời khỏi biên giới Việt Nam, trong đó cũng có cả những hiện vật từ các khu di sản văn hoá thế giới đầy ấn tượng được UNESCO công nhận, như khu đền tháp Mỹ Sơn từ vùng rừng núi miền Trung Việt Nam và khu Hoàng thành Thăng Long. Một trong những đỉnh cao của cuộc triển lãm là Mộ thuyền Việt Khê, một trong các bảo vật quốc gia của Việt Nam.
Xem phần bằng tiếng Đức


© smac